Εταιρικά Προγράμματα

Τι είναι το Corporate Training Program;

To Πρόγραμμα Ευεξίας, Στρατηγικής και Ευημερίας έχει σαν στόχο την ενδυνάμωση της σωματικής, νοητικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων, την τόνωση της αυτοπεποίθηση τους, τη βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ τους, την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αμεσότερη λήψη ορθών αποφάσεων και την ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους.


Σε ποιους απευθύνεται;

Το Corporate Training απευθύνεται σε πρωτοπόρες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους, σε σχέση με την ακόμα καλύτερη απόδοση και τα πολύ περισσότερα, μετρήσιμα και μακροχρόνια αποτελέσματα που προσφέρει.

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, ηγέτες ομάδων, managers και εργαζομένους που συχνά εργάζονται κάτω από απαιτητικές συνθήκες.

 


Ποια είναι τα οφέλη από ένα τέτοιο πρόγραμμα στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους;

Για κάθε εταιρεία που θεωρεί τον εαυτό της πρωτοπόρο στη στήριξη των εργαζομένων της και ειδικά στην εποχή που διανύουμε, η προώθηση της ευεξίας και ευημερίας είναι ζωτικής σημασίας.

 

Ένα Πρόγραμμα Εταιρικής Ευεξίας και Ευημερίας, ως μέρος της εταιρικής κουλτούρας, συμβάλει ουσιαστικά:

 • στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας των στελεχών και εργαζομένων της εταιρίας.
 • στην προώθηση του ομαδικού πνεύματος, στην καλύτερη και πιο ουσιαστική επικοινωνία μέσα στην ομάδα.
 • στην εξάλειψη του στρες και στη διαχείριση του άγχους
 • στη μείωση του ρίσκου απουσίας λόγω ασθενειών ή εξουθένωσης (burnout), με μακροπρόθεσμο όφελος για την ίδια την εταιρία.
 • στην επιτυχία μεσομακροχρόνιων στόχων.
 • στην καλύτερη και περισσότερο στοχευμένη και αποδοτική λήψη αποφάσεων
 • στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του προσωπικού προς όφελος του εαυτού τους και της εταιρείας
 • σε μακροχρόνια και ουσιαστικά αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους του στελέχους, εργαζόμενου ή ηγέτη ομάδας.
 • στη βέλτιστη διαχείριση χρόνου και μείωση αναβλητικότητας των εργαζομένων.
 • στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των στελεχών της εταιρείας.

Με πολύ απλά λόγια: ένα στέλεχος, ένας εργαζόμενος, ένας manager που νιώθει αυτοπεποίθηση, είναι υγιής σωματικά και νοητικά και έχει διαύγεια, αμεσότητα και αποφασιστικότητα, γίνεται πολύ πιο αποδοτικός για την ίδια την εταιρεία, με πολύ λιγότερη προσπάθεια και περισσότερη ευεξία!


Πώς λειτουργεί το Corporate Training Program;

Το πρόγραμμα λειτουργεί σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα και σχεδιάζεται ειδικά και προσεκτικά  πάνω στους στόχους, στο όραμα και στις ανάγκες της επιχείρησης και του δυναμικού της.

Oι συναντήσεις μας πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου και σε προσωπικό επίπεδο εάν αυτό είναι εφικτό.

 


Τι περιλαμβάνει;
 1. ΔΩΡΕΑΝ 20′ διαδικτυακή συνεδρία γνωριμίας με τον υπεύθυνο του προγράμματος από την πλευρά της επιχείρησης.
 2. Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες Life | Business |NLP Coaching (90’+60′).
 3. Ατομικά και ομαδικά μαθήματα Yoga, Mindful Movement, Mindfulness in Action, Full Body Workout.
 4. Αποστολή βίντεο με θεματολογία σχετική με το εξειδικευμένο πρόγραμμα πάνω στις ανάγκες της επιχείρησης.
 5. Βιωματικές ασκήσεις και πληθώρα εργαλείων Coaching, Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού, επικεντρωμένα στους στόχους της εταιρείας.
 6. Προγράμματα Wellness (Retreats) εξιδεικευμένα στα στελέχη της επιχείρησης.
 7. Προγράμματα Ευεξίας, Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Ενεργητικού Οραματισμού.
 8. Προγράμματα τεχνικής Mindfulness εξειδικευμένα για στελέχη επιχειρήσεων με στόχο τη διαχείριση άγχους και στρες.
 9. Προγράμματα εκπαίδευσης Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού για στελέχη επιχειρήσεων.
 10. Προγράμματα Στρατηγικής στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της επιχείρησης.

Το κάθε πρόγραμμα διαμορφώνεται, κατόπιν συνεννόησης, με βάση τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και μπορεί να περιέχει όλα ή κάποια από τα παραπάνω.

 


Ποια είναι τα αποτελέσματα μετά από το Corporate Training Program;

Υγιέστεροι, πιο ευτυχισμένοι εργαζόμενοι, που είναι πιο παραγωγικοί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και πιο πρόθυμοι να παραμείνουν στην εταιρεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διευθυντικά στελέχη έτοιμα να πάρουν αποφάσεις με διαύγεια, χρησιμοποιώντας τη Συναισθηματική τους Νοημοσύνη στο μέγιστο.

 


Ποιο είναι το κόστος;

Το κόστος ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος.

 

Για οποιαδήποτε άλλη απορία ή και για να κλείσουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού, επικοινώνησε μαζί μου στο elena@elenamouratidou.com

Menu